info@necadium.com
Link to our international site  USA English

International Instructor Network

Policy för instruktörsnätverket

Vänligen notera att samtliga instruktörer utför uppdrag för andra företag som inte nämns på denna sida. De kan endera vara egenföretagare eller officiellt anställda av ett tredje företag. Utan undantag och under inga omständigheter kommer personer med uppdrag för Necadium AB att dela med sig eller visa intellektuella eller materiella tillgångar från dessa tredje parter. Till exempel patent, kund register eller elektronisk media kommer aldrig att bli tillgängliga eller på något sätt användas. Personliga kontakter kommer heller aldrig att användas för att påverka beslut eller på något sätt verka mot vad som kan uppfattas som illegalt eller olämpligt av en oberoende granskande part. Om någon inom instruktörsnätverket bryter mot dessa regler kommer de att omedelbart uteslutas från nätverket.