info@necadium.com
Link to our international site  USA English

Faciliteringsmetoder

Söker man innovativa lösningar på svåra problem så har dynamisk facilitering något att erbjuda för de flesta situationer. Inom familjen Dynamisk Facilitering ingår även metoderna design challenge facilitation, creative insight council och wisdom councils.

Dynamisk facilitering skiljer sig markant från de flesta andra problemlösningsmetodiker då den bjuder in oliktänkande. Istället för att söka konsensus eller ett majoritetsbeslut, så uppmuntras gruppen att tänka i nya banor som på fackspråk kallas för Choice-creation.

Samtliga metoder kräver en facilitator, medans Design Challenge facilitering kan genomföras av en väl fungerade grupp om den har tidigare erfarenhet av metodiken.

Man arbetar visuellt med flertalet white boards, flip charts och pin boards.

Dynamisk Facilitering (3-4 timmar. 4-12 deltagare)

En grupp samlas för att samtala om ett specifikt problem och i regel kan det räcka med ett möte för att kunna ta fram en handlingsplan. Svåra problem kräver i regel flera återkommande sessioner för att nå ett genombrott.

 • Konflikthantering i grupper: Hur man för en öppen dialog om konflikter i en grupp
 • Problemlösning: Medelsvåra till mycket svåra problem kan angripas med denna metodiken.

Design Challenge Facilitation (2.5 timmar, 2-12 deltagare)

Detta är en enklare variant där gruppen arbetar sig framåt med en designtänkande approach. Metoden är inte lika krävande som t.ex. dynamisk facilitering, dock så förväntas inte heller samma grad av innovationskraft.

 • Projekt
 • start: Hjälpa gruppen att samla sina tankar och formulera chartern för ett nytt projekt
 • Problemlösning: Enklare till medelsvåra problem är lämpliga för denna metoden
 • Brainstorming: En bra metod för att samla idéer och låta deltagare inspireras av varandras oliktänkande och erfarenheter

Creative insight council (1-2 dagar, 6-14 deltagare)

När en specifik fråga skall behandlas av en grupp är ett creative insight council ett mycket bra alternativ. Deltagarna utses i regel slumpvist och gruppen förväntas komma till ett avslut när workshoppen är över.

 • Krishantering: Gruppen ombeds reagera på en aktuell kris inom organisationen.
 • Visionskapande: När organisationen behöver arbeta med visioner och värderingar och vill bjuda in de anställda till medskapande.

Wisdom Council (1-2 dagar/4-6ggr per år, ca 6-14 deltagare)

Den mest kraftfulla metodiken för nytänkande är utan tvekan Wisdom Councils. En grupp slumpvist utvalda personer från organisationen träffas under en eller två dagar.

Ämnet som man skall samtala om är inte förutbestämt, utan gruppen bestämmer själv vid mötets början vad man är intresserad av att samtala om. Konversationen byter ofta kurs och följer gruppens energi.

Ett Wisdom Council bör vara ett återkommande event som genomförs 4–6 gånger per år och varje gång är det nya slumpvist utvalda medlemmar.

 • Medarbetardialog. Företagsledningen bjuder in de anställda att medskapa företagets kultur och framtid.
 • Medborgardialog: En kommun/stat kan föra en medskapande dialog med medborgarna.
 • Dialog med tjänstebrukare eller konsumenter: En serviceorganisation som t.ex. sjukhus eller äldreboende kan föra en dialog med brukarna där önskemål, känslor och visioner kan fångas upp på ett effektivt sätt.

 

För mer information om metoderna eller om ni är intresserade av att få en workshop faciliterad av oss, vänligen kontakta oss!