info@necadium.com
Link to our international site  USA English

About Us

Necadium - Learn from the best!

Vem är vi?

Necadium AB är ett svenskägt företag som startades 2014.

Vi brinner för både grafisk och dynamisk facilitering och givetvis utbildning! Vi bygger våra styrkor på lång erfarenhet inom ett flertal områden som garanterar att vi kan förmedla kunskap på ett engagerande vis!

Instructional Design
Dynamic Facilitation
Learning Measurement & Impact
Graphical Facilitation

Utbildning skall leverera mer värde än den kostar

Vår business ide är att leverera utbildning i världsklass på ett engagerande sätt som leder till resultat.

Vår utbildningsfilosofi

Samtliga våra utbildare är certifierade inom sina respektive kompetensområden och har mycket gedigen erfarenhet av utbildning på internationell världsklassnivå. Vi håller mycket hårt på att våra kurser skall vara så praktiskt applicerbara som möjligt samtidigt som vi vill skapa engagemang och lärande på en högre nivå. Vår utbildare fortbildar sig själva hela tiden och nätverkar aktivt inom specialistområdet Dynamisk Facilitering.

“We want training, but no PowerPoints please!” har blivit vårt motto. Borta är tråkiga sessioner där någon läser sina slides! Vi arbetar bland annat med grafisk facilitering och varierande gruppövningar som garanterar att alla deltagare inte bara blir engagerade utan att man verkligen lär sig och kan applicera sina nya färdigheter från dag 1.

Möt våra instruktörer

Andrea Gewessler

Business owner & Facilitator ChangethatMatters.co.uk
View Profile

Jean Rough

Professional facilitator & Partner at Dynamic Facilitation Associates
View Profile

Jim Rough

Founder & President Jim Rough & Associates, Inc
View Profile

Patrik Johansson

Business Owner & Consultant
View Profile

Learning impact / measurement

Vi har gedigen erfarenhet av utvärderingstekniker av lärande produkter. Vi arbetar med Kirkpatricks model för kursutvärdering.  

Certifierade utbildare

Våra instruktörer har flertalet certifieringar inom respektive kompetensområden.

Performance consulting

Våra instruktörer har gedigen erfarenhet av att arbeta som konsulter och facilitatorer

51
Kurser
453
Deltagare

Vår erfarenhet

Våra instruktörer har genomfört över 50 kurser både lokalt och internationellt.